HU-8SP

Home / HU-8SP

HU-8SP Soluble Powder

A High Purity, Conventional Potassium HumateHU-8SP Soluble Powder compares favorably to other Humates

Water Solubility
Alkaline soluble – completely soluble above pH 7.0
Use in acidic solutions (pH 5.5 or lower) can result in precipitation

High Purity Potassium Humate
Proprietary extraction process maximizes humate content
80+% humic acid content of powder
High carboxyl content improves solubility and ion exchange

Versatile Product Form
Fully dissolvable powder
Dissolved powder performs equivalently to liquid product

High Ion Exchange Capacity
Aids in balancing soil pH
Better at complexing nutrients
Makes micronutrients more readily available to plants

Highly Effective Biological Properties:
HU-8SP Soluble Powder is a highly effective potassium humate for use in applications where a conventional humate can provide sufficient biostimulation, nutrient regulation, and soil conditioning.

A tomato growth study conducted in a hydroponic system indicated that HU-8SP was highly effective in stimulating significant root growth in comparison to the non-treated controls.

In hydroponics, the concentration of HU-8SP Powder at 750 ppm provided equivalent performance to 1,250 ppm of competitive conventional humates.

A bentgrass growth study showed that HU-8SP was very effective in stimulating healthy sod under high stress growing conditions.Storage Stability: dry conditions
Packaging: Powder in 50lb/bag 1 Ton tote bag
Products remain stable for several years.

Quality Control Methods: Available upon request

MSDS: Available upon request

General Instructions: To formulate a 15% minimum liquid solution of HU-8SP Soluble Powder, dissolve 2 lb. Powder per gallon. Test compatibility prior to use.

Lead time: 6-8 weeks

Description:
HU-8SP is a modified potassium humate derived from leonardite.

Typical Analysis:
9.0 pH 16% Soluble potash 8% Sulfur
48% Carbon 28% Oxygen 4% Hydrogen
80% Organic acids (BaCL2 Method) 55% derived from Humic acids,
25% from Fulvic acids

Benefits:
 • Improves soil structure
 • Improves nutrient absorption
 • Increases nutrient exchange and retention
 • Stimulates microbial growth
 • Stabilizes pH
 • Increases stress tolerance
 • Increases root penetration
 • Improves seed germination  Versatility
  HU-8SP is highly soluble potassium humate derived from leonardite ore. In comparison to other humate products, it is soluble over a wider range of pH. It is low in sodium. HU-8SP is readily bio-available and is packaged as a soluble powder.

  Recommended Dosages yearly
  Garden vegetables & strawberries:
  1-2 lbs/acre per treatment; 3 treatments per year in irrigation water.

  Fruits:
  1-2 lbs/acre per treatment; 3 treatments per year in irrigation water.

  Citrus:
  1-2 lbs/acre per treatment; 2-3 treatments per year in irrigation water.

  Banana:
  10 lbs/acre per year; 5 treatments/year in irrigation water at equal time.

  Vineyard Grapes:
  1 lb/cre; 3 foliar treatments per year.

  Corn: 1- 3 lbs/acre, 2 treatments per year in irrigation water
  Olive: ½ lb/acre; 2 foliar treatments per year.

  Sorghum: 1-3 lbs/acre; 2 treatments per year in irrigation water

  Ornamentals:
  3 lbs. powder per acre; weekly treatments in irrigation water

  Drip Irrigation: 3 lbs. powder per acre; weekly treatments

  Soil Fertilizers – 1 lb. powder per acre to promote absorption

  Foliar Fertilzers – ½ lb. powder per acre to promote absorption


 • HU-8SP Bột hòa tan những đặc điễm tốt so sánh

  Độ hòa tan trong nước
  Nước kiềm - hòa tan hoàn toàn trên nước pH 7.0 độ
  Dùng trong dung dịch axit ≤ pH 5,5 có thể dẫn đến sự kết tủa

  Độ tinh khiết cao kali humate
  Quá trình khai thác độc quyền để đạt tối đa hoá phân lượng
  humate 80% hàm lượng axit humic trong bột
  Có phân lượng carboxyl cao để cải thiện độ tan và trao đổi ion

  Sản phẩm đa năng
  Bột tan hoàn toàn
  Chất lượng sau khi h.a tan tương đương với sản phẩm dạng lỏng

  Khả năng trao đổi Ion cao
  Hỗ trợ cân bằng pH đất
  Có nhiều chất dinh dưỡng hữu cơ
  Làm cho vi chất dinh dưỡng sẵn sàng cho cây trồng

  Highly Effective Biological Properties:
  HU-8SP Bột là một humates kali có hiệu quả cao hơn khi sử dụng so với chất hữu cơ tự nhiên tinh khiết thông thường để cung cấp biostimulation, điều chỉnh dinh dưỡng, và cải thiện thổ nhưỡng.

  Nghiên cứu về canh nông cà chua được tiến hành trong hệ thống thủy canh cho thấy rằng HU-8SP có hiệu quả cao trong việc kích thích sự phát triển của rễ so với các cây cà chua không dùng

  Trong thủy canh, nồng độ HU-8SP bột ở 750 ppm nhưng có hiệu suất tương đương tới 1,250 ppm chất humates của những hạngg Humate khác.

  Một nghiên cứu vế bentgrass cho thấy rằng dùng HU-8SP bột rất hiệu quả trong việc kích thích cỏ lành mạnh trong điều kiện căng thẳng và khó khăn để tăng trưởng.  Tồn trử: Nơi Khô ráo

  Bao bì: Dạng bột bao 25.0Kg or hay trong 1MT tote bag

  Hiệu lực: ba đến năm năm

  Phương pháp kiểm soát: Sẽ cung cấp nêu cần

  Dữ liệu an toàn vật liệu: Sẽ cung cấp nêu cần

  Hướng dẫn chung: Cách pha cho với 15% dung dịch h.a tan của MV hòa tan 1K lb. Bột với 4.0 lit. Kiểm tra khả năng tương thích trước khi sử dụng.

  Thời gian sản xuất: 6-8 tuần

  Sự miêu tả:
  HU-8SP bột là một chất hữu cơ tự nhiên tinh khiết bắt nguồn từ leonardite và được tinh chế lại

  Phân tích điển hình:
  9,0 pH 16% Bột kali hòa tan 8% lưu huỳnh
  48% Carbon 28% Oxy 4% Hydrogen
  80% Axit hữu cơ (P.pháp BaCL2) 55% có nguồn gốc từ các axit
  Humic, 25% từ axit Fulvic

  Ích Lợi:
 • Cải thiện cấu trúc thỗ nhưỡng cho canh nông
 • Tăng cường trao đổi chất dinh dưỡng cho cây trái và duy trì thổ nhưỡng
 • Kích thích tăng trưởng vi sinh vật
 • Cải thiện sự hấp thụ chất dinh dưỡng
 • Ổn định độ pH - Tăng khả năng chống căng thẳng
 • Tăng trưởng gốc rễ của thực vật
 • Cải thiện sự nảy mầm của hạt  Tính linh hoạt
  HU-8SP bột được rất dễ hòa tan trong nước thu hoạch từ leonardite quặng và chế biến theo qui trình của hãng. So với các sản phẩm humate khác, HU-8SP có thể hòa tan trong một phạm vi rộng hơn của độ pH. HU-8SP bột có ít Natri. HU-8SP là bột sinh học sẳn sàng để dùng và dùng như một loại bột hòa tan.

  Liều đề nghị hàng năm
  Rau vườn và dâu tây:
  1.1 ~ 2.2 Kg/hectar. Xử lý 3 lần qua nước tưới gốc mỗi năm.

  Trái cây:
  1.1- 2.2 Kg/hectar. Xử lý: Tối thiểu 3 lần mỗi năm qua nước tưới gốc.

  Cam, Quít, Chanh:
  1.1 ~ 2.2 Kg/hectar. Xử lý; 2-3 lần qua nước tưới gốc hằng năm.

  Chuối: 11 Kg/haectar. Xử lý: Chia đều 5 lần nước tưới trong 1 năm

  Nho: 1.1 ~ 2.2 Kg/hectar. Xử lý: 3 lần xịt lên lá / năm.

  Ngô: 1.1 ~ 3.35 Kg/hectar. Xử lý: 2 lần mỗi năm trong nước tưới gốc

  Olive (cây cam lam):
  0.56 Kg/Hectar. Xử lý: 2 lần bón lá hàng năm..

  Cây Bo bo: 1.1 ~ 3.35 Kg/hectar. Xử lý: 2 lần qua nước tưới gốc mỗi năm

  Cây Cảnh Trang trí:
  3.35 Kg/hectar. Xử lý: hàng tuần trong nước tưới gốc

  Thủy lợi nhỏ giọt: 3.35 Kg/hectar. Xử lý: hàng tuần

  Phân bón đất: 1.1 Kg/hectar để tăng cường sự hấp thụ

  Phân bón lá: 0.56 Kg/hectar để tăng cường sự hấp thụ
 • Ref: HU-8SP – ORMI listed 

  HS CODE: 3913.90.5000